Om oss

Tvättmaskin närbild

Medlem av Sveriges Tvätteriförbund

När du lämnar bort din tvätt skall du vara säker på att den blir behandlad på rätt sätt. Det gäller att välja ett tvätteri som har kunnande, ansvarskänsla och rätt utrustning.

Som medlem av Sveriges Tvätteriförbund får du hos oss på Ödåkra Mockarenseri den garantin.

En hand tar ut ett par skjortor ifrån en tvättmaskin

Som medlem i Tvätteriförbundet måste vi: uppfylla en rad krav, bl a på teknisk utrustning och yrkeskunnande:

  • Uppfylla alla krav på yttre och inre miljö som myndigheterna ställer.
  • Ta på oss fullt ansvar för anförtrott gods i enlighet med branschens bestämmelser.
  • Alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens utslag om det skulle uppstå en tvist.

Därutöver har du som kund även Tvätteriförbundets tvättgaranti som griper in och håller dig skadelös om ett medlemstvätteri inte skulle fullgöra sina skyldigheter enligt auktorisationen.

Det är en extra trygghet för dig som anlitar Ödåkra Mockarenseri.

Miljöarbete

Eftersom våra naturresurser måste tas tillvara på allra bästa sätt så använder vi på Ödåkra Mockarenseri enbart produkter som uppfyller våra höga miljökrav. Genom att kombinera rengöringsmedel som påverkar miljön så lite som möjligt med maskiner som använder sig av slutna kretslopp försöker vi hålla vår egen miljöpåverkan på lägsta möjliga nivå. Vi använder utrustning tillverkad av Ledermeister System, som är världsledande inom tillverkning av industritvättmaskiner. Detta borgar även för att maskinernas kvalitet med tanke på miljön är så hög som möjligt På så sätt är Ödåkra Mockarenseri en del av kretsloppet…

En äng med vildvuxna växter och träd